Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2017

Wykaz publikacji za rok 2017

1. Długosz Tomasz, How to not compare results in bioelectromagnetic studies, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, tom 7, numer 2/2017, ss. 15-19.

Punktacja MNiSW: 1
Rodzaj pracy: artykuł

2. Długosz Tomasz, Zaawansowane metody sieciowe, skrypt przygotowany w ramach projektu Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych współfinansowanego ze środków UE, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, Wrocław, 2017, wersja elektroniczna.

3. Długosz Tomasz, Usługi teleinformatyczne, skrypt przygotowany w ramach projektu Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych współfinansowanego ze środków UE, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, Wrocław, 2017, wersja elektroniczna.

4. Haręźlak Magdalena, Długosz Tomasz, Wróbel Radosław, Aspekty bezpieczeństwa w protokole IPv6, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, tom 7, numer 1/2017, ss. 4-11.

Punktacja MNiSW: 1
Rodzaj pracy: artykuł

5. Długosz Tomasz, Telekomunikacja. Wprowadzenie do sieci i usług telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, ISBN: 978-83-65833-01-3, Wrocław 2017.
Rodzaj pracy: książka