Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2015

Wykaz publikacji za rok 2015

 1. Długosz Tomasz, Influence of quasi-spherical polarization on results of bioelectromagnetic studies, Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 34, No. 4, ss. 376-380.
Punktacja MNiSW - 20
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 1.194 (2014)
Rodzaj pracy: artykuły

2. Długosz Tomasz, Dokładność badań bioelektromagnetycznych - rola inżyniera w medycynie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 292, Elektrotechnika 34, tom. XXIII, z. 34, (1/15), styczeń-marzec 2015, ss. 5-17.

Punktacja MNiSW - 2
Rodzaj pracy: artykuły

3. Długosz Tomasz, Bioelectromagnetic effects measurements - SAR and induced current, Bio-Medical Materials and Engineering, Vol. 25, No. 1, 2015, pp. 1-7.

Punktacja MNiSW - 20
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 0.847 (2014)
Rodzaj pracy: artykuły

4. Długosz Tomasz, Duszyński Paweł, Koncepcja systemu monitoringu parametrów konstrukcyjnych w inżynierii lądowej,  Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 88, nr 1/2015, ss. 18-21.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły