Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2012

Wykaz publikacji za rok 2012

1. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Polarization problems in bioelectromagnetic experiments, 7th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 8-12 October 2012, Malta.
Rodzaj pracy: referaty

2. Długosz Tomasz, Klink Agnieszka, Wpływ pola elektromagnetycznego na rośliny na przykładzie rzęsy drobnej - studia literaturowe, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88, nr 12/2012.
Punktacja MNiSW - 15
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.244 (2012)
Rodzaj pracy: artykuły

3. Tomasz Długosz, Kamil Duziński, Środowisko elektromagnetyczne człowieka - studia literaturowe,  Ekologia i Technika, Vol. XX, nr 6, 2012, ss. 357-362.
Rodzaj pracy: artykuły

4. Sikorska-Kopyłowicz Agnieszka, Długosz Tomasz, Wróbel Radosław, Protokół rutingu OSPF w sieciach rozległych,  Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 85, nr 12/2012, ss. 1678-1680.
Punktacja MNiSW - 04
Rodzaj pracy: artykuły

5. Długosz Tomasz, Wróbel Radosław, Wirtualizacja usług serwerowych w sieciach telekomunikacyjnych,  Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 85, nr 10/2012, ss. 1603-1607.
Punktacja MNiSW - 04
Rodzaj pracy: artykuły

6. Długosz Tomasz, Klink Agnieszka, Wpływ pola elektromagnetycznego na rośliny na przykladzie rzęsy drobnej - studia literaturowe, XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, 9 - 12 września 2012, Sandomierz, ss. 77-79.
Rodzaj pracy: referaty

7. Długosz Tomasz, Wróbel Radosław, Wydajność urządzeń pośredniczących w sieci Internet, Internet 2011 / red. Daniel J. Bem [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ss. 43-50.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach

8. Długosz Tomasz, Wróbel Radosław, Protokół IPsec - działanie i implementacja, Internet 2011 / red. Daniel J. Bem [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ss. 51-62.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach

9. Tomasz Długosz, Kamil Duziński, Środowisko elektromagnetyczne w świecie zwierząt,  Ekologia i Technika, Vol. XX, nr 2, 2012, ss. 125-130.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

10. Długosz Tomasz, Nichoga Vitalij, Trzaska Hubert, Numerical Models in Bioelectromagnetics, Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the XIth International Conference, TCSET '2012, February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2010. ss. 211-213.
Rodzaj pracy: referaty

11. Anna Janicka, Wróbel Radosław S., Długosz Tomasz, Transfer informacji diagnostycznej CAN w sieciach TCP/IP,  Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 85, nr 1/2012, ss. 16-18.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły