Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2011

Wykaz publikacji za rok 2011

1. Długosz Tomasz, Wróbel Radosław S., Wydajność ruterów w sieciach LAN, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 84, nr 10/2011, ss. 1542-1544.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

2. Długosz Tomasz, New filter separation efficiency in CAN bus, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 7/2011, ss. 93-94.
Punktacja MNiSW - 13

Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.242 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły

3. Długosz Tomasz, Is always high-resolution human model in bioelectromagnetic modeling needed?, Central European Journal of Engineering, vol. 1, nr 3/2011, ss. 253-256.
Punktacja MNiSW - 02

Rodzaj pracy: artykuły

4. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Non-stationary electromagnetic field measurements accuracy improvement, Environmentalist, vol. 31, nr 2/2011, ss. 130-133.
Punktacja MNiSW - 02

Lista Filadelfijska - Tak
Rodzaj pracy: artykuły

5. Długosz Tomasz, Telekomunikacyjne rozwiązania w pojazdach silnikowych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 84, nr 4/2011, ss. 135-136.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

6. Długosz Tomasz, Wróbel Radosław S., Telematyka, skrypt, CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza NDiO, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Rodzaj pracy: skrypty

7. Długosz Tomasz, Analiza porównawcza modeli człowieka o różnej rozdzielczości w modelowaniu struktur elektromagnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 3/2011, ss. 338-340.
Punktacja MNiSW - 13

Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.242 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły

8. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego, Patent. Polska, nr 207768, Int.Cl. G01R 29/08. Zgłosz. nr 379366 z 03.04.2006. Opubl. 31.01.2011.
Rodzaj pracy: patenty

9. Ruan Fangming, Wang Xiaolu, Wang Huaiyu, Zhou Feng, Długosz Tomasz, Analysis of discrete property of electrostatic discharge with moving electrode, Proceedings of EMC Europe 2011 York, 10th International Symposium on Electromagnetic Compatibility, York, UK, September 26-30, 2011, ss. 464-467.
Rodzaj pracy: referaty

10. Ruan Fangming, Zhang Rui, Długosz Tomasz, Zhou Feng, Wang Xiaolu, Wu Liang, Micro-air gap velocity effect of inter-electrode on parameters, 2011 Asia Pacific EMC Symposium, Jeju, Korea, May 16-19, 2011.
Rodzaj pracy: referaty

11. Ruan Fangming, Długosz Tomasz, Analysis of partial vacuum formation and effect on discharge parameter in short gap ESD, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 2/2011, ss. 291-293.
Punktacja MNiSW - 13

Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.242 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły