Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2010

Wykaz publikacji za rok 2010

1. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Ocena wybranych źródeł niepewności w badaniach biomedycznych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 83, nr 8-9/2010, ss. 1616-1622, referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

2. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Nichoga Vitalij, Trzaska Hubert, Quasi-spherical EMF polarization, Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the Xth International Conference, TCSET '2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2010. ss. 89-90.
Rodzaj pracy: referaty

3. Długosz Monika, Długosz Tomasz, Duziński Kamil, Techniki obrazowania medycznego na przykładzie USG, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 79, nr 7/2010, ss. 737-739.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

4. Długosz Tomasz, Sokołowska Karolina, Modelowanie usług multimedialnych, Internet 2009 / red. Daniel J. Bem [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010. ss. 185-195.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach

5. Długosz Tomasz, Huk Jolanta, Usługi multimedialne w sieciach komputerowych, Internet 2009 / red. Daniel J. Bem [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, ss. 175-184.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach

6. Długosz Tomasz, Analytical and numerical methods in the analysis of electromagnetic field measurement accuracy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 12/2010, ss. 28-31.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.242
Rodzaj pracy: artykuły

7. Długosz Tomasz, Przegląd wybranych kodów komputerowych do symulacji pola elektromagnetycznego, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 83, nr 11/2010, ss. 1674-1678.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

8. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Introductory accuracy estimations of the non-stationary EMF standard, 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 10-14 October 2010, Bodrum, Turkey.
Rodzaj pracy: referaty

9. Długosz Tomasz, Analytical and numerical methods in the analysis of EMF measurement accuracy, XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, 29 sierpnia - 1 września 2010, Książ, Wałbrzych, ss. 29-31.
Rodzaj pracy: referaty

10. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, "Antena" radiotelefonu, Elektromagnetyzm w środowisku : szanse czy zagrożenia? / red. i oprac. Andrzej Krawczyk. Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2010. ss. 143-158.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach

11. Długosz Tomasz, Żelichowski Łukasz, ZigBee, czyli życie bez kabli, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 83, nr 8-9/2010, ss. 1137-1144, referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

12. Długosz Tomasz, Metoda wzbudzanych SEM w analizie dokładności pomiarów pola elektromagnetycznego, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 83, nr 5/2010, ss. 181-184.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

13. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, How to measure in the near field and in the far field, Communications and Network, vol. 2, nr 1/2010, ss. 65-68.
Punktacja MNiSW - 02
Rodzaj pracy: artykuły

14. Długosz Tomasz. Wpływ obecności obiektów przewodzących na dokładność pomiarów pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, nr 3/2010, ss. 267-270.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.242
Rodzaj pracy: artykuły

15. Fang-ming Ruan, Długosz Tomasz, You-gang Gao, Cylindrical model algorithm for calculation of human body impedance, Chinese Journal of Electronics, vol. 38, nr 2/2010, ss. 469-472.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.138
Rodzaj pracy: artykuły

16. Ruan Fangming, Zhou Feng, Chen Xuan, Yang Cheng, Długosz Tomasz, Sun Siyang, Partial vacuum formation in short gap and effect on discharge parameters, 9th International Symposium on EMC joint with 20th International Wroclaw Symposium on EMC, Wrocław, September 13-17, 2010 / eds. J.M. Janiszewski [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, ss. 360-363.
Rodzaj pracy: referaty

17. Ruan Fangming, Wang Xiaolu, Zhou Feng, Sun Siyang, Długosz Tomasz, Property of sub-process transition in short gap electrostatic discharge with electrode moving speed to target, 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, April 12-16, 2010, Beijing, China, ss. 490-493.
Rodzaj pracy: referaty

18. Ruan Fangming, Zhang Ling, Sun Siyang, Długosz Tomasz, Some consideration on electromagnetic compatibility in CAN bus design of automobile, 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, April 12-16, 2010, Beijing, China, ss. 1458-1461.
Rodzaj pracy: referaty