Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2009

Wykaz publikacji za rok 2009

1. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Wzorzec niestacjonarnego pola elektromagnetycznego, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, vol. 58, nr 4/2009, ss. 79-89.
Punktacja MNiSW - 09
Rodzaj pracy: artykuły

2. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, A new calibration method for non-stationary electromagnetic fields measurements, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 23, nr 17-18/2009, ss. 2471-2480.
Punktacja MNiSW - 32
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.551
Rodzaj pracy: artykuły

3. Długosz Tomasz, Wujczyk Paweł, Behawioralne metody biometryczne - dynamika pisania na klawiaturze, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 82, nr 10/2009, ss. 1965-1968.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

4. Długosz Tomasz, Michałek Grzegorz, System LTE w świetle zaleceń 3GPP, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 82, nr 10/2009, ss. 1935-1938.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

5. Długosz Tomasz, Problemy w ekspozycji obiektów biologicznych na pole elektromagnetyczne, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 82, nr 6/2009, ss. 601-603, referat z Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 17-19 czerwca 2009.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

6. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, On experimental setup in bioelectromagnetics, Environmentalist, vol. 29, nr 2/2009, ss. 124-129.
Punktacja MNiSW - 02
Lista Filadelfijska - Tak
Rodzaj pracy: artykuły

7. Długosz Tomasz, Techniczne aspekty impedancji człowieka, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 82, nr 2-3/2009, ss. 74-79.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

8. Ruan Fanming, Długosz Tomasz, Shi Dan, Gao Yougang, Cylinder model of human body impedance based on proximity effect, The Third IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications, October 27-29, 2009 Beijing, China, ss. 16-19.
Rodzaj pracy: referaty

9. Ruan Fanming, Długosz Tomasz, Gao Yougang, Impedance estimation with cylinder model of human body, 3rd International Conference on Anti-counterfeiting, Security, and Identification in Communication, August 20-22, City University of Hong Kong, China.
Rodzaj pracy: referaty