Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2008

Wykaz publikacji za rok 2008

1. Długosz Tomasz, Badania bioelektromagnetyczne - analiza błędów w ocenie ekspozycji pola elektromagnetycznego, Medycyna Pracy, vol. 59, nr 6/2008, ss. 521-528.
Punktacja MNiSW - 09
Lista Filadelfijska - Tak
Rodzaj pracy: artykuły

2. Długosz Tomasz, Techniczne aspekty badań biomedycznych, XXII Szkoła Jesienna PTBR Pola elektromagnetyczne w środowisku - problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne, materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008, ss. 50-60.
Rodzaj pracy: referaty

3. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Proximity effects in the near-field EMF metrology, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 57, nr 11/2008, ss. 626-630.
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.978
Rodzaj pracy: artykuły.

4. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Accuracy limitations in bioelectromagnetics, 5th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Terrasini, Palermo, September 28th - October 2nd 2008.
Rodzaj pracy: referaty