Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Rok 2006

Wykaz publikacji za rok 2006

1. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, TEM cell in biomedical experiments, 4th International workshop Biological effects of EMFs, Crete, Greece, 16-20 October 2006. Vol. 1, ss. 89-95.
Rodzaj pracy: referaty

2. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Pomiary PEM w polu bliskim a dalekim, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, R. 79, nr 8-9/2006, ss. 251-253, referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz 13-15 września 2006.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły

3. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Niektore błędy w badaniach bioelektromagnetycznych, III Międzynarodowa konferencja naukowa Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze, AGROLASER 2006, referaty i doniesienia, Lublin, 5-7.09.2006. Lublin, ss. 38-46.
Rodzaj pracy: referaty

4. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Komora TEM jako wzorzec PEM, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2006, materiały konferencyjne, Poznań, 7-9 czerwca 2006, ss. 185-188.
Rodzaj pracy: referaty

5. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert, Mutual interactions in EMF dosimetry, International Conference and COST 281 Workshop on Emerging EMF Technologies, Potential Sensitive Groups and Health, COST Action 281, Graz, Austria, April, 20-21 2006.
Rodzaj pracy: referaty