Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Publikacje

Publikacje

Wszystkie moje osiągnięcia naukowe prezentowane są na łamach czasopism oraz na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Publikacje dotyczą różnych aspektów z szeroko rozumianej elektroniki i telekomunikacji.

Wykaz cytowań

Cytowania wg Thomson Reuters Science Citation Index (baza komercyjna)

Cytowania wg Google Scholar

Cytowania wg Microsoft Academic Search