Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Profil zawodowy

LinkedIn

 

Certyfikaty

Wykaz

Profil zawodowy

Profil zawodowy

WYKSZTAŁCENIE

2004 - 2007

Studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej

1999 – 2004

Studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2018-obecnie

Prorektor ds. Rozwoju w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

2016-2018

Rektor we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej

 

Zakres obowiązków:
- nadzór nad dziekanami,

- nadzór nad pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi,

- wydawanie zarządzeń i podejmowanie decyzji dotyczących działalności uczelni,

- ponoszenie odpowiedzialności za informatyzację i bezpieczeństwo danych i dokumentów,

- odpowiedzialność za ochronę danych osobowych,

- podnoszenie i kontrola jakości kształcenia,

- współpraca z przedsiębiorstwami,

- opracowywanie, przegląd, ocena planów i programów nauczania,

- tworzenie nowych kierunków i specjalności,

- tworzenie i modernizacja pracowni studenckich.

2008 – 2016

Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie badań naukowych w zakresie pola elektromagnetycznego ze szczególnym uwzględnieniem analizy dokładności badań

bioelektromagnetycznych,

- publikowanie wyników badań w czasopismach krajowych i zagranicznych, udział w konferencjach,

- tworzenie patentów,

- udział w grantach

- prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, laboratoria, projekty, seminaria),

- prace w komisji egzaminów dyplomowych (funkcja sekretarza).

2007 – 2008

Asystent w Katedrze Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie badań naukowych w zakresie pola elektromagnetycznego ze szczególnym uwzględnieniem analizy dokładności badań

bioelektromagnetycznych,

- prowadzenie zajęć dydaktycznych.

2008 - 2016

Wykładowca i instruktor Cisco CCNA1 we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, laboratoria, projekty, seminaria),

- prowadzenie warsztatów z zakresu telekomunikacji,

- merytoryczna pomoc przy pisaniu grantów.

WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI

Wiedza z zakresu działania sieci LAN, WAN, WLAN

Znajomość protokołów z modelu TCP/IP

Podstawowa znajomość urządzeń Cisco (konfiguracja routerów i przełączników)

Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows

Zdolność analitycznego myślenia

Umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole

Umiejętność prezentacji i przekazywania wiedzy

Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Umiejętności komunikacyjne i menedżerskie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2017 - obecnie

Redaktor Naczelny w Biuletynie Naukowym Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka

2011 – obecnie

Edytor w czasopiśmie Open Engineering (wcześniej Central European Journal of Engineering)

2013 – 2016

Edytor w czasopiśmie Advances in Networks

2015

Członek komitetu programowego, The 9th European Conference on Antennas and Propagation, 12-17 kwietnia, Lizbona, Portugalia

2013

Współprzewodniczący i członek komitetu programowego, 2nd International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, 11-13 października, Wuhan, Chiny

2010

Członek komitetu organizacyjnego podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 8-10 września, Wrocław, Polska

2007 - obecnie

Recenzje artykułów naukowych, grantów, referatów konferencyjnych krajowych i zagranicznych