Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Nowa publikacja

Nowa publikacja

Opublikowany 2017/10/05

Telekomunikacja. Wprowadzenie do sieci i usług telekomunikacyjnych

Monografia składa się z 9 rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. Kolejne trzy rozdziały poświęcone są sieciom przewodowym, odpowiednio: rozdział drugi – sieciom PSTN, rozdział trzeci – sieciom ISDN, rozdział czwarty – szerokopasmowym sieciom kablowym, a rozdział piąty – sieciom komputerowym. Przedstawiono w nich istotę działania tych sieci oraz scharakteryzowano usługi, które typowo są w nich realizowane. Kolejne rozdziały związane są z bezprzewodowymi systemami telekomunikacyjnymi. Rozdział szósty omawia podstawowe zagadnienia dotyczące propagacji fal radiowych. Rozdział siódmy dotyczy systemów telefonii komórkowej kolejnych generacji - drugiej GSM (ang. Global System for Mobile Communications), trzeciej UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) i czwartej: LTE (ang. Long Term Evolution) oraz WiMAX (ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access). W rozdziale ósmym omówiono linie radiowe, które bardzo często znajdują zastosowanie w systemach telefonii komórkowej. Ostatni rozdział, dziewiąty, zawiera przykłady obliczeniowe dla projektów wybranych systemów telekomunikacyjnych.