Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Materiały do kursów:

Sieci telekomunikacyjne

 

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna

Z racji zatrudnienia na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, poza pracą naukową, zajmuję się również pracą dydaktyczną. Do tej pory, zarówno w trakcie studiów doktoranckich, jak i na stanowisku asystenta, czy adiunkta prowadziłem szereg zajęć dydaktycznych związanych z telekomunikacją, do których zaliczają się:

• Wykłady:

    o projektowanie usług multimedialnych,

    o modelowanie usług teleinformatycznych,

    o usługi teleinformatyczne,

    o usługi multimedialne,

    o platformy komunikacyjne.

• Seminaria:

    o platformy komunikacyjne,  

    o sieci multimedialne,

    o sieci telekomunikacyjne,  

    o systemy i sieci telekomunikacyjne,

    o systemy multimedialne,

    o zarządzanie sieciami.

• Laboratoria

    o technika cyfrowa,

    o sieci komputerowe,

    o szerokopasmowe techniki sieciowe,

    o urządzenia i systemy multimedialne,

    o programowanie obiektowe,

    o radiokomunikacyjne urządzenia nadawcze.

• Projekty

    o projektowanie usług multimedialnych,

    o modelowanie usług teleinformatycznych,  

    o asynchroniczny tryb transferu,

    o eksploatacja systemów,

    o systemy dostępowe.